Kde najbližšie hráme.

07.07.2014 19:32

11.7.2014 -Lučenec firemná akcia

18.7.2014 -B.Bystrica Fuggerov dvor pre verejnosť

1.8.2014-B.Bystrica Fuggerov dvor pre verejnosť

22.8.2014-B.Bystrica Fuggerov dvor pre verejnosť

23.8.2014-Brezno svadba

29.8.2014-B.Bystrica Caffe Penalta pre verejnosť

6.9.2014 -Zvolen firemná akcia

20.9.2014 -Bojnice svadba

27.9.2014 -Hontianske Nemce svadba

31.1.2015-B.Bystrica,Predajná-svadba